Všeobecné obchodné podmienky

Thajská masáž Nové Zámky | Thajská masáž Šaľa

Thajská masáž Nové Zámky | Thajská masáž Šaľa

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Surawan Nalataporn, Janka Kráľa 5094/19, Nové Zámky 94002, IČO: 50532430, DIČ: 3120121070 (ďalej len "Thai Relax")

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú právne záväzky medzi poskytovateľom masážnych služieb spoločností Tesanee sro (ďalej len "prevádzkovateľ") v prevádzke na adrese  "Thai Relax" Janka Kráľa, 5094/19, 940 02 Nové Zámky alebo na adrese "Thai Relax" Hollého 1854/10, 92705 Šaľa, a užívateľom poskytovaných služieb (ďalej len "zákazník").

1.2. Prevádzkovateľ poskytuje masážne služby na základe platného živnostenského oprávnenia a dokladov o odbornú spôsobilosť na vykonávaným činnostiam.

1.3 Nákupom poukazu. ústnym alebo telefonickým objednaním konkrétneho termínu masáže prejavuje zákazník svoj súhlas s všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa.

2. Objednávka služieb

2.1. Termín návštevy
termín návštevy možno dohodnúť a rezervovať telefonicky, prípadné online na webovych strankach www.thajska-masaz.eu, dohodnutý termín je záväznú objednávku. Prevádzkovateľ na dohodnutý termín návštevy zakaznika rezervuje relevantné časti priestorov, kapacitu a predpísané temperovanie štúdia.

2.2. Neskorý príchod
Ak sa dostaví zakaznik max. 15 minút po dohodnutom termíne, bude masáž vykonaná v skrátenom rozsahu tak, že skončí v pôvodnom stanovenom čase. Neskoršie príchody na masáž sa považuje za absenciu zakaznika.

2.3. Odmietnutie masáže
masáž môže byť odmietnutá v týchto prípadoch:

a) zákazník sa dostaví na masáž so zjavnými príznakmi infekčných ochorení,

b) zákazník sa dostaví na masáž v podnapitom stave, alebo pod vplyvom návykových látok,

c) zákazník sa dostaví na masáž so zdravotnými problémami medicínskeho charakteru,

d) zákazník sa dostaví na masáž v nevyhovujúcom hygienickom stave,

e) zákazník sa počas objednávania termínu masáže vyjadruje neprístojným spôsobom.

2.4. Predčasné ukončenie masáže
masáž môže byt predčasne ukončený, ak sa:

a) počas masáže u zákazníka objavia zjavné príznaky infekčných ochorení, alebo

b) počas masáže u zákazníka objavia zjavné príznaky podnapitosti či návykových látok, alebo

c) počas masáže u zákazníka objavia zjavné príznaky zdravotných problémov, alebo

d) počas masáže bude zákazník cez opakovanú výzvu správať neprístojným spôsobom

2.5. Informovaný súhlas zakaznika
Zakaznik je pred prvou masáž inštruované o zdravotných rizikách, indikácie a kontraindikácie. Ak sa rozhodne masáž podstúpiť, dáva tym jasný a slobodní najavo svoj informovaný súhlas.

2.6 Cenník masáže
Cenik masáž je dostupný v prevádzke, prípadne na webovych strankach www.thajska-masaz.eu

3. Reklamácia služieb

Pri reklamácii poskytovaných služieb musí zákazník bezodkladne a hodnoverným spôsobom preukázať, že predmet reklamácie súvisí s konkrétnym pochybením prevádzkovateľa. Reklamácia sa podáva písomne alebo emailom ​​na adresu prevádzkovateľa. V prípade bezpredmetné reklamácie budú náklady na jej prerokovanie vymáhané od zákazníka.

4. Poukazy 

4.1. Použitie poukazu
Poukaz je možné použiť na úhradu masáže, ktorá je na poukaze vyznačená. Ak je na poukaze vyznačená nominálna hodnotu v EUR, možno presne druh a rozsah dohodnúť pri dojednávaní termíne návštevy, alebo pred začatím masáže. Popis jednotlivých masáží nájdete na webovych strankach štúdia: www.thajska-masaz.eu alebo v papierovej podobe priamo v prevádzkarni.
Platbu poukazom je nutné nahlásiť vopred začiatkom masáže pre overenie platnosti.

4.2. Hodnota poukazu
Poukazy sú vydávané buď s uvedená nominálna hodnota, alebo na konkretne druhov masáží. Nevyčerpanú hodnotu darčekového poukazu nie je možné vymeniť späť za hotovosť.

4.3. Platnosť poukazu
Poukaz je platný, ak nebola vyčerpané jeho hodnota, alebo neuplynula lehota jeho použiteľnosť. Poukaz je možné použiť aj pre čiastočnú úhradu s hotovostnými doplatkom. Poukaz je platný po dobu, ktorá je na poukaze vyznačená. Dobu platnosti poukazu je možné predĺžiť len po predchádzajúcom dohovore. 

V prípade, že si zákazník zakúpil naraz päť a viac poukazov, je možné platnosť poukazov predĺžiť, najdlhšie však do konca bežného kalendárneho roka. Ak bolo 5 a viac poukazov zakúpených neskôr ako 60 dní pred koncom prebiehajúceho kalendárneho roka, je platnosť poukazov o zostávajúci počet dní, max. 60 dní, predĺžená do nasledujúceho kalendárneho roka. Platnosť takýchto poukazov takisto nie je možné predĺžiť.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Bezpečnosť práce a prevencia rizík na pracovisku
Vstupom do prevádzkarne vyjadruje zakaznik súhlas so svojou povinnosti dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce a prevencie rizík na pracovisku prevádzkovateľa a povinnosti dodržiavať bezpečnostné pokyny obsluhujúceho personálu.

V Nových Zámkoch 01.06.2021

kontakty

 

Pokiaľ hľadáte informácie ktoré nie sú zverejnené na tejto stránke, kontaktujte nás, radi Vám odborne poradíme.

Tel: +421 948 400 097 | E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 ! ONLINE REZERVÁCIA TU !

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload
thajská masáž thajsko masáže

| www.thajska-masaz.eu|

 

 

 

 

 

 

  created by: Marek Sarvas - výroba stránok